Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Archive for July, 2014

9: Från bail out till bail in

By on 2014/07/17 in Podcast with 0 Comments

Vi har tidigare berört krisande banker, men hur går det egentligen till när en bank hamnar i trubbel och vad har varit statens reaktion? I detta avsnitt får ni höra om tre olika bankkriser (Sverige, Irland och Cypern) som på vissa sätt liknar varandra, men där händelseförloppet till slut såg väldigt olika ut.

Klipp i avsnittet:
Götabanken – Låna hos oss
BBC Panorama – Irish financial crisis
Journeyman Foreign Correspondent – The Haircut

Top