Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

43: Hatten av för herr Coué

By on 2016/03/22 in Podcast with 0 Comments

Emile Coué lyfter på hattenI detta avsnitts titel har vi kanske en av de mer obskyra referenserna hittills i Kreditvärdens historia. Men det handlar om hållbarhet och framför allt ur ett investeringsperspektiv. Vad innebär det att vara en ansvarstagande investerare? Ska man avstå från att köpa aktier och bolag från vissa branscher eller är det bättre att vara en aktiv ägare och försöka påverka bolag i en positiv riktning?

Karin Reuterskiöld, senior banker, och Lars Mac Key, sustainable products, båda från olika delar av Danske Bank hjälper oss att navigera hållbarhetsperspektivets alla förkortningar och avväganden.

Klipp i avsnittet:
RT – VW scandal spreads to Europe, Asia
BBC – Profit Pollution and Deception – BP and the Oil Spill

About the Author

About the Author: Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på Standard & Poor’s, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han varit på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse. Gabriel Bergin arbetade tidigare som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets men är nu politisk tjänsteman i Stockholms Stad. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top