Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Archive for May, 2014

6: Elektricitet, radio och internet

By on 2014/05/09 in Podcast with 1 Comment

Vad har radio och internet gemensamt mer än att de är kommunikationsformer? De var båda centrum i spekulationsbubblor på finansiella marknader. Under slutet av 90-talet värderades bolag i internet- och telekomsektor till fantasisummor. Vi sätter bubblan i perspektiv och tittar på ett specifikt, svenskt, bolag från den tiden som också lånade på kreditmarknaden.

Top