Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Archive for March, 2021

125: Greenflation

By on 2021/03/29 in Podcast with 0 Comments

De senaste veckorna har inflationsskräcken vaknat från en flera år lång slummer. Främst till följd av befarade konsekvenser av enorma stimulanspaket samtidigt som den reala ekonomin återhämtar sig snabbare än förväntat. Men finns det andra drivkrafter i skymundan som kan leda till högre produktionskostnader och priser framöver? Den gröna omställningen väntas skapa nya arbetstillfällen och tillväxt – kan den också leda till kraftigt ökade priser?

För att diskutera detta har vi bjudit in Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank i Sverige. Är det politikens prissättning av utsläpp som leder till högre priser eller är själva omställningen i sig (alltför) kostsam? Hur ska marknaden hantera ett helt nytt makroscenario? Allt detta och mer i detta avsnitt!

Klipp i avsnittet:
Jerome Powell press conference 17 March 2021

Musik i avsnittet:
Elvis Presley – I Washed My Hands in Muddy Waters

Top