Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Företagsobligationer – andra upplagan

En växande och alltmer central del av den svenska kreditmarknaden är marknaden för företagsobligationer. Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare inklusive privatpersoner – intresserar sig för denna marknad. Samtidigt är informationsutbudet om marknaden fortfarande relativt begränsat jämfört med till exempel aktiemarknaden.

Den här boken försöker fylla denna informationslucka. Historik varvas med teori, praktik och flera exempel på vad som kan hända när ett bolag går i konkurs.

Boken bygger till stora delar på boken Företagsobligationer från AAA till konkurs från 2014. Förutom utökad marknadsinformation och flera nya bolagsfall innehåller denna uppdaterade upplaga även ett par nya fördjupningsområden kring tre högaktuella teman: likviditeten på företagsobligationsmarknaden, rekonstruktioner och hållbara investeringar.

Vill du ha ett exemplar av boken? Den finns till försäljning i vissa fysiska bokhandlar och på webben hos bland annat Bokus, Adlibris och Amazon.

Top