Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

169: Värna det tredje rummet

By on 2024/06/19 in Podcast with 0 Comments

Under pandemin kom våra arbetsplatser i fokus, med ökat hemarbete och kontor som stod gapande tomma. Trots att pandemin nu är över sedan länge verkar de nya vanorna hålla i sig. I USA har vakansgraden för kontor stigit kraftigt och är nu uppe på närmare 20% – en skrämmande hög siffra. Kan detsamma hända i Sverige? Som gäst i det här avsnittet har vi Christina Bodin Danielsson, arkitekt och docent i arkitektur på KTH och Chalmers. På uppdrag av fastighetsbolaget Areim har Christina ansvarat för en omfattande undersökning av kontorsarbetet i svenska storföretag efter pandemin. Resultatet visar att hälften av företagen inte når upp till sina egna interna riktlinjer om 40 procents närvaro. Vad ska vi egentligen med kontoret till och riskerar vi att tappa i produktivitet och kreativitet med den låga närvaron? Vad är framgångsknepet för de företag som lyckas att få sina medarbetare att komma in till jobbet? Och vad är egentligen kontorets roll i den framtida stadsplaneringen?

Musik i avsnittet:
Lena Maria – 9 till 5

Länk till hela Christinas rapport

About the Author

About the Author: Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på Standard & Poor’s, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han varit på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse. Gabriel Bergin arbetade tidigare som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets men är nu politisk tjänsteman i Stockholms Stad. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top