Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Om podden

Den svenska kreditmarknaden, och speciellt marknaden för företagsobligationer, har vuxit dramatiskt de senaste åren. Allt fler tidningsrubriker skrivs också om denna marknad, som tidigare inte varit så tillgänglig för privatsparare eller en bredare allmänhet. Men faktum är att denna marknad påverkar nästan alla på ett eller annat sätt.

I denna podcast försöker vi öka förståelsen och intresset för den viktiga kreditmarknaden. Vi försöker dessutom skapa ett bredare perspektiv på ekonomi. Under årens gång har vi tagit upp så skiftande ämnen som den senaste finanskrisen, bail-in av banker, kommunernas ekonomi och utmaningar, säkerhetspolitik, statsvetenskap, ledarskap och neuro-ekonomi. Utöver finansmarknaden och relaterade ämnen har hållbarhet varit ett dominerande tema där vi belyst olika aspekter på detta, inklusive ett mer branschnära ämne som gröna obligationer till mer allmänna diskussioner och analyser av de pågående klimatförändringarna och dess påverkan på ekonomin. I möjligaste mån försöker vi få hjälp av olika relevanta experter när vi diskuterar dessa skiftande ämnen för att kunna gräva lite djupare i frågorna.

Vi hoppas ni vill fortsätta att följa med oss på vår resa genom kreditmarknaden. Om ni har frågor eller andra kommentarer nås vi med fördel på brev@kreditvarden.se.

Musiken i vinjetten och avslutningen är Bittersweet Samba med Herb Albert and the Tijuana Brass.

Top