Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

135: Rikare och rikare

By on 2022/03/04 in Podcast with 0 Comments

Världens centralbanker har sedan finanskrisen köpt stora mängder obligationer och andra värdepapper för att nå sina penningpolitiska mål. Under pandemin accelererade köpen till hisnande nivåer, även i Sverige. Att penningpolitiken fått effekt på konjunkturen är de flesta eniga om, men vilka andra effekter har dessa verktyg, till exempel på fördelningen av inkomster och kapital i samhället? Vi har bjudit in professor Daniel Waldenström, som nyligen skrev om detta i en debattartikel, för att beskriva hur effekterna ser ut.

Daniel är också en av världens framstående forskare i historisk fördelning av inkomst och förmögenhet och inleder med att ge oss och alla lyssnare en genomgång av hur jämlikhetstalen utvecklats i Sverige under de senaste decennierna.

Bildkälla: wikimedia

Musik i avsnittet:
Peps Persson – Falsk matematik
Peps Persson – Hög standard

Klipp i avsnittet:
CBS 60 minutes – Ben Bernanke’s take on the economy

About the Author

About the Author: Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på Standard & Poor’s, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han varit på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse. Gabriel Bergin arbetade tidigare som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets men är nu politisk tjänsteman i Stockholms Stad. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top