Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

155: The devil is in the details

By on 2023/06/02 in Podcast with 0 Comments

Som vi tidigare har konstaterat innebär det nya, högre, ränteläget utmaningar för flera branscher. I USA har ett par banker redan fallerat efter akut likviditetskris. Byggkonjunkturen viker snabbt och kraftigt. Fastighetsägare får svårt med lönsamheten när räntetäckningsgraden pressas. Ett fastighetsbolag som har varit mycket i fokus under lång tid men nu med blixtfokus är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). I det här avsnittet reder vi ut vad som har hänt över tid och senaste veckan, samt vad det finns för scenarier framåt. Vi diskuterar bland annat obligationsdokumentation och kovenanter, ratinginstitutetens agerande och statens roll. När marknaden viker är det som alltid i detaljerna, exempelvis obligationsvillkoren, som mycket avgörs. En bild av vad som kan vara worst case scenario skissas också upp. Förutom Louis och Gabriel deltar här även Marcus Gustavsson, senior kreditanalytiker på Danske Bank.

Klipp i avsnittet:
Riksbankens pressträff om finansiell stabilitet 1 juni 2023

Musik i avsnittet:
Dieter Thomas Kuhn & Band – Sag mir quando, sag mir wann

About the Author

About the Author: Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på Standard & Poor’s, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han varit på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse. Gabriel Bergin arbetade tidigare som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets men är nu politisk tjänsteman i Stockholms Stad. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top