Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Företagsobligationer – Från AAA till konkurs

OmslagFöretagsobligationer lågVi, Louis Landeman och Gabriel Bergin, har 2014 publicerat en bok vid namn Företagsobligationer, som är tänkt att fylla den informationslucka vi tycker finns om kreditmarknaden i allmänhet och företagsobligationer i synnerhet.

Boken är den första i sitt slag om marknaden för företagsobligationer. Historik varvas med teori, praktik och flera exempel på vad som kan hända när ett bolag går i konkurs.

Vill du ha ett exemplar av boken? Den finns till försäljning i vissa fysiska bokhandlar och på webben hos bland annat Bokus, CDON och Adlibris.

En del av innehållet i boken har vi också tagit upp i vår podcast. Se här bokens innehållsförteckning och vilka avsnitt som relaterar till olika delar av boken:

1. Vad är det som är så intressant med kreditmarknaden egentligen? – Tulpaner, järnvägar och tändstickor
2. Historik – hur började det? – Tulpaner, järnvägar och tändstickor
3. Den svenska företagsobligationsmarknaden – Penningar och klippare
4. Från AAA till konkurs – Från AAA till konkurs
5. Hur bedömer man kreditrisken i en företagsobligation – Bokstavskombinationer
6. Rekonstruktion och konkurs
7. Exempel på rekonstruktioner inom det högavkastande marknadssegmentet – Elektricitet, radio och internet
8. Dokumentationens centrala betydelse vid en omstrukturering – Fikonspråket
9. Vad händer när bankerna själva får betalningsproblem? Och kan stater gå i konkurs? – En perfekt storm, Från bail out till bail in, Skuld, kris och kaos
10. Investeringsstrategier

Top