Din podcast om företagsobligationer

9: Från bail out till bail in

By on 2014/07/17 in Podcast with 0 Comments

Vi har tidigare berört krisande banker, men hur går det egentligen till när en bank hamnar i trubbel och vad har varit statens reaktion? I detta avsnitt får ni höra om tre olika bankkriser (Sverige, Irland och Cypern) som på vissa sätt liknar varandra, men där händelseförloppet till slut såg väldigt olika ut.

Klipp i avsnittet:
Götabanken – Låna hos oss
BBC Panorama – Irish financial crisis
Journeyman Foreign Correspondent – The Haircut

About the Author

About the Author: Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på Standard & Poor’s, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han varit på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse. Gabriel Bergin arbetar som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets sedan 2011. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Leave a Reply

Top