Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

160: Vad kostar det att inte sabba naturen?

By on 2023/10/30 in Podcast with 0 Comments

På finansmarknaden ökas ambitionerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle och arbetet börjar breddas från klimatomställningen till andra aspekter av miljömässig hållbarhet. I det här avsnittet gästas vi av Mårten Karlsson, expert på biologisk mångfald, som förklarar vad just begreppet biologisk mångfald egentligen innebär. Mångfalden av arter och livsformer, som är själva grunden till ett fungerande system som vi människor också är beroende av på många sätt. Mårten berättar om hur biologisk mångfald säkras och hur det påverkar annat i naturen. Men klarar vi att ställa om till ett utsläppsfritt samhälle och samtidigt värna biologisk mångfald? Framför allt, vad är marknadens och finansbranschens roll i dessa omställningsprocesser? Kort sagt, i detta avsnitt blir det tipping points, TNFD, CSRD, miljöbalk, dasgupta review och både bin och humlor.

Musik i avsnittet:
M.A. Numminen – Att cykla är nödvändigt

About the Author

About the Author: Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på Standard & Poor’s, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han varit på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse. Gabriel Bergin arbetade tidigare som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets men är nu politisk tjänsteman i Stockholms Stad. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top