Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Podcast

158: Klimatet som geopolitik

By on 2023/09/11 in Podcast with 0 Comments

Vi lever i en säkerhetspolitiskt mycket svårare tid än på länge. Även generellt spelar geopolitiken, alltså relationen mellan länder med utgångspunkt i geografi, en större roll på flera fronter – exempelvis utvecklingen av global handel och flöden på finansmarknaden. I det här avsnittet besöks vi av Henrik Carlsen vid SEI och Mistra Geopolitics för att lära oss mer om geopolitik och särskilt interaktionen med klimat- och miljöförändringar. Hur påverkar klimatförändringarna geopolitikens förutsättningar och tvärtom? Vad blir Sveriges roll i allt detta? Särskilt spännande blir det när Henrik beskriver sin syn på Rysslands strategiska mål med den fullskaliga invasionen av Ukraina.

Musik i avsnittet:
Björn Skifs – Ni som kan ro

157: Än högre ränta att vänta

By on 2023/08/28 in Podcast with 0 Comments

Har centralbankerna lyckats med sin kamp mot inflationen och kan vi därmed skönja en ljusning framöver, med lägre räntor och en kort och mild lågkonjunktur? Eller står vi inför en ytterligare omgång med stramare penningpolitik och tuffa tider för både hushåll och företag? Åter befinner vi oss vid oss alltså vid ett vägskäl.

Men hur mycket av den senaste tidens makroekonomiska utveckling är egentligen konjunktursvängningar och hur mycket är effekter av en strukturell förändring i ekonomin till följd av såväl pandemin som klimatpolitik? Hur påverkas egentligen räntorna av att centralbankerna skalar ner sina balansräkningar – en åtstramning som inte pratas lika mycket om som de stigande styrräntorna. Och är svenska kronan undervärderad? Allt detta och lite till pratar vi i om i detta avsnitt med Roger Josefsson, head of research på Nordkinn.

Musik i avsnittet:
Norah Jones – Sinkin’ Soon

156: Så korrupt är Sverige

By on 2023/06/13 in Podcast with 0 Comments

Enligt undersökningar är Sverige ett av de länder i världen med minst korruption. Men stämmer det verkligen? Den svenska självbilden kan behöva uppdateras, menar Louise Brown, director för Anti-Bribery and Corruption på FCG. Kan det vara så att korruptionen ser ut på ett annat sätt än tidigare? Louise ger sin bild av läget i olika delar av det svenska samhället – offentlig sektor, olika branscher och finanssektorn – och av vilka som skor sig på den korruption som faktiskt finns. Vilken bransch är egentligen mest drabbad? Vi diskuterar också hur korruptionen stoppas och förhindras – behövs det nya lagar eller är det annat som behöver göras och vems ansvar är det?

Musik i avsnittet:
Doris – Did you give the world some love today, baby

155: The devil is in the details

By on 2023/06/02 in Podcast with 0 Comments

Som vi tidigare har konstaterat innebär det nya, högre, ränteläget utmaningar för flera branscher. I USA har ett par banker redan fallerat efter akut likviditetskris. Byggkonjunkturen viker snabbt och kraftigt. Fastighetsägare får svårt med lönsamheten när räntetäckningsgraden pressas. Ett fastighetsbolag som har varit mycket i fokus under lång tid men nu med blixtfokus är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). I det här avsnittet reder vi ut vad som har hänt över tid och senaste veckan, samt vad det finns för scenarier framåt. Vi diskuterar bland annat obligationsdokumentation och kovenanter, ratinginstitutetens agerande och statens roll. När marknaden viker är det som alltid i detaljerna, exempelvis obligationsvillkoren, som mycket avgörs. En bild av vad som kan vara worst case scenario skissas också upp. Förutom Louis och Gabriel deltar här även Marcus Gustavsson, senior kreditanalytiker på Danske Bank.

Klipp i avsnittet:
Riksbankens pressträff om finansiell stabilitet 1 juni 2023

Musik i avsnittet:
Dieter Thomas Kuhn & Band – Sag mir quando, sag mir wann

154: Kollaps för bostadsbyggandet

By on 2023/05/11 in Podcast with 1 Comment

För ett år sedan satt Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, i vår studio och varnade för att byggandet skulle tvärbromsa. Då spådde han en paus i bostadsbyggandet på ett till två år. Nu tror han på sju svåra år för svenska bostadsutvecklingsbranschen. Hur kommer detta sig? Hur ser det ut för hyresrätter respektive bostadsrätter? Vad kan ändra på den här dystra prognosen och vad kan och bör politiken göra för att stoppa krisen? Allt detta i ett späckat avsnitt.

Musik i avsnittet:
R.L. Burnside – Everything is broken
Orup, M.A. Numminen – Det gör ont

Bild från Veidekke.

153: Den viktigaste transformationen

By on 2023/04/12 in Podcast with 1 Comment

Anpassningen av samhället för att stoppa klimatförändringarna kräver stora förändringar av såväl elnät och energiproduktion som avfallshantering och materialval vid varutillverkning. Enligt Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska Verken, är den viktigaste transformationen inte den vi kanske spontant tänker på. I detta avsnitt diskuteras allt från förutsättningarna för snabb utbyggnad av förnybar elproduktion till incitamenten för hanteringen av plastavfall.

Musik i avsnittet:
Carl Gustaf Lindstedt, Gösta Bernhard, Gunnar Knas Lindkvist, Gösta Krantz – Tagelskjortan på

Bild från Tekniska Verken

152: Är bankkrisen över nu?

By on 2023/03/31 in Podcast with 0 Comments

Vilken typ av kris har vi sett de senaste veckorna när banker har fallit de senaste veckorna? Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm och Anders Kvist, senior rådgivare Finansinspektionen, gästar podden för att ge sin syn på amerikanska och schweiziska myndigheters krishantering de senaste veckorna. De båda beskriver också vilka trender och obalanser som orsakat bankoron och konstaterar likt förra året att en så snabb omställning av penningpolitiken innebär oanade konsekvenser. Framför allt pressas de också på svar om hur det ser på svenska marknaden och om någon svensk bank står inför samma öde som i USA eller Schweiz.

Musik i avsnittet:
Keb’ Mo’ – The Worst Is Yet To Come

151: Bankerna som föll

By on 2023/03/22 in Podcast with 0 Comments

Inte sedan finanskrisen 2008 har det funnits en sådan utbredd oro för banksektorn. Två amerikanska banker har tagits över av myndigheterna och en tredje faller handlöst på börsen, medan en av Schweiz mest anrika institutioner, Credit Suisse, har efter påtryckningar från myndigheter köpts av sin största konkurrent UBS. Vad är det egentligen som har hänt och vad händer härnäst?

I det här avsnittet går vi igenom de senaste veckornas många turer och försöker även förklara bakgrunden till det som nu händer. Varför föll just Silicon Valley Bank och Credit Suisse? Har myndigheter reagerat som förväntat? Och vad händer nu med marknaden för så kallat “extrakapital” – AT1-obligationer?

Anställda på fallerade Signature Bank sjunger musikal om banksektorns framtid

Några hålltider:
02:30 Silicon Valley Bank och bakgrund
12:54 Signature Bank
28:15 Credit Suisse och reaktionen på AT1-marknaden

Klipp i avsnittet:
Bloomberg TV – Market Open 230320
Signature Bank – Signature Superstars 15th anniversary video

Musik i avsnittet:
Nils Landgren & Joe Sample – Same Old Story

150: Kan otrygghet byggas bort?

By on 2023/02/20 in Podcast with 0 Comments

Vad är en social investering? Kan investeringar som leder till förbättringar av samhälleliga och sociala faktorer också vara finansiellt lönsamma? Vi söker svar på dessa frågor genom att prata med Einar Janson, vd för fastighetsutvecklaren Titania, som har byggt bostadsrätter och hyresrätter på Albyberget i Botkyrka. Ett område där det tidigare ansetts saknas betalningsvilja för nyproducerade bostäder fick 741 nya lägenheter och förnyad infrastruktur. Är detta lösningen på problemen i vissa av landets utanförskapsområden och vad finns att lära för framtida projekt? Einar ger oss sin syn på både detta och det aktuella marknadsläget för bostadsmarknaden.

Bildkälla: Titania AB

Musik i avsnittet:
Blue Mitchell – Granite and concrete
Lou Rawls and the Philadelphia International All Stars – Let’s clean up the ghetto

149: Tvärbroms för nya spår

By on 2023/02/13 in Podcast with 0 Comments

Obligationsmarknaden har alltid varit intimt förknippad med stora investeringar i infrastruktur. Konstruktionen av svenska järnvägens stambanor på 1800-talet hade inte blivit av utan obligationsfinansiering. Under det senaste decenniet har en debatt om en liknande investering pågått i svensk politik. Det handlar om att. bygga om och bygga till det svenska stambanenätet med kapacitet för höghastighetståg. Den så kallade Sverigeförhandlingen la 2017 fram en finansieringsmodell för att detta skulle bli av men vad har egentligen hänt sedan dess och vad betyder den nya regeringens beslut i december för höghastighetstågens framtid i Sverige? För att lotsa oss i denna snåriga (och spåriga) materia gästas Kreditvärden av Simon Haikola, lektor och docent i teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

Musik i avsnittet:
Harpers Bizarre – Chattanooga Choo Choo
Ray Charles – Chattanooga Choo Choo

Tidigare avsnitt:
#51: Att förhandla om Sveriges framtid (första med HG Wessberg om Sverigeförhandlingen)
#71: Det är bara att välja (det andra med HG Wessberg om Sverigeförhandlingen)
#1: Tulpaner, järnvägar och tändstickor (delvis om svenska obligationsmarknaden födelse på 1800-talet i samband med utbyggnaden av de första stambanorna)

Top