Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

164: Sju svåra år?

By on 2024/02/12 in Podcast with 0 Comments

I år spår Boverket att 17 500 nya bostäder påbörjas, att jämföra med 56 700 under 2022 och det bedömda årliga behovet om 67 000 nya bostäder fram till 2030. Det är alltså en kris i bostadsbyggandet och det syns också på konjunkturstatistiken där byggsektorn är en av de främsta bidragen till den negativa tillväxten. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, ger sin syn på hur utdragen byggdippen blir. Lennart pratar om sju svåra år, men vad skulle krävas för att det ska vända snabbare? Det efterfrågas politiska lösningar, men varför ska just byggsektorn få särskilt stöd? Dessutom avhandlas ett helt gäng relaterade frågor – konsekvenserna av nyindustrialiseringen i norra Sverige, kriminaliteten i byggsektorn, med mera.

Musik i avsnittet:
Eilert Pilarm – It’s now or never

Tidigare avsnitt med Weiss:
154: Kollaps för bostadsbyggandet
139: Två svåra år
134: Alla fuskar
84: Bostadspolitik 2.0
83: Sämst i klassen?

163: En riskfylld tid

By on 2024/01/23 in Podcast with 0 Comments

I förra avsnittet konstaterade vi 2024 kan bli ett sinnessjukt spännande år. Året har på hemmaplan börjat med en omfattande diskussion om beredskap och risken för krig. Är det något som verkligen ligger i farans riktning och vad innebär det för oss i Sverige? Det finns också många andra icke-finansiella risker som finns mer eller mindre långt bort, men vilka är de och vilka är det viktigast att hålla koll på? I detta avsnitt gästas vi av Tomas Ries, docent vid Försvarshögskolan, som konstaterar att det finns många trender i världen som pekar på en mer turbulent och svår framtid. Vi benar ut dem med hjälp av Tomas och delvis även med utgångspunkt i World Economic Forums senaste Global Risks Report.

Musik i avsnittet:
Soggy Bottom Boys – I am a Man of Constant Sorrows

Tyvärr är det lite brusigt ljud i några sekunder cirka sex minuter in i avsnittet, men det går över efter en kort stund, vi lovar!

162: Ett sinnessjukt spännande år

By on 2023/12/21 in Podcast with 0 Comments

Med 2023 snart i backspegeln kan vi konstatera att det sannerligen var inflationsbekämpningens år. Centralbanker har i tandem höjt styrräntor och rullat tillbaka tidigare okonventionella åtgärder för att stoppa bredare prisökningar. Den stora frågan har varit om de kommer lyckas utan att slunga världens ekonomier in i alltför djup lågkonjunktur. Här på slutet verkar dock marknaderna mycket tydligt bestämt sig för att mjuklandningen är här och att 2024 blir ett år med fallande räntor.

Med oss i detta avsnitt har vi Roger Josefsson, head of research på Nordkinn Asset Management, som hjälper oss att analysera året som varit och blicka in i nästa. Är inflationen verkligen över? Vad händer med finanspolitiken efter valet i USA och när inflationsspöket dragit sig tillbaka? Har COP28 pekat ut riktningen för klimatarbetet eller istället skapat osäkerhet om vägen framåt? Frågorna är många och svaren desto fler i årets sista poddavsnitt!

Musik i avsnittet:
Keb’ Mo’ – More for your money

161: Bara vanligt vatten

By on 2023/11/21 in Podcast with 0 Comments

Finns det någon infrastruktur som är viktigare än kreditmarknaden? Möjligen skulle det kunna vara det som är en förutsättning för livet självt – vatten. I det här avsnittet ger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, en överblick på svensk vatten- och avloppsinfrastruktur. Men vi djupdyker också i vattensektorns enorma investeringsbehov (560 miljarder kronor!) under kommande år, hur investeringarna kan finansieras och hur investeringstakten hittills har klarat av de stora behoven. För kommunsektorn är detta alltså en mycket stor del av det lånebehov som man står inför. Vi hinner också med några andra utmaningar inom vattensektorn som EU-lagstiftning och klimatförändringarnas effekter.

Musik i avsnittet:
Povel Ramel – Bara vanligt vatten
Elvis Presley – I Washed My Hands in Muddy Water

Bild från Svenskt Vatten

160: Vad kostar det att inte sabba naturen?

By on 2023/10/30 in Podcast with 0 Comments

På finansmarknaden ökas ambitionerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle och arbetet börjar breddas från klimatomställningen till andra aspekter av miljömässig hållbarhet. I det här avsnittet gästas vi av Mårten Karlsson, expert på biologisk mångfald, som förklarar vad just begreppet biologisk mångfald egentligen innebär. Mångfalden av arter och livsformer, som är själva grunden till ett fungerande system som vi människor också är beroende av på många sätt. Mårten berättar om hur biologisk mångfald säkras och hur det påverkar annat i naturen. Men klarar vi att ställa om till ett utsläppsfritt samhälle och samtidigt värna biologisk mångfald? Framför allt, vad är marknadens och finansbranschens roll i dessa omställningsprocesser? Kort sagt, i detta avsnitt blir det tipping points, TNFD, CSRD, miljöbalk, dasgupta review och både bin och humlor.

Musik i avsnittet:
M.A. Numminen – Att cykla är nödvändigt

159: Kris i välfärden?

By on 2023/10/16 in Podcast with 0 Comments

Det är mycket i nyhetsflödet om välfärdens kostnadsutmaningar. Det talas om skattehöjningar, underskott och nedskäringar. Men hur hänger det ihop med kommunsektorns finansiella ställning överlag? Är det så illa som det låter och vad ligger bakom de dramatiska rubrikerna? Vi får besök av Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, som berättar om vad som har hänt, hur kommuner och regioner försöker lösa situationen och vad regeringen gör åt saken. Vi har även en lite mer långsiktig diskussion om kommunernas ansvar för exempelvis den industriella omställningen i norr och vilka demografiska utmaningar kommuner och regioner står inför.

Klipp i avsnittet:
Ekonomiekot Extra – Pensionssmockan som slår mot din vård

Musik i avsnittet:
The Pointer Sisters – Yes we can can

Foto: SKR, pressfoto

158: Klimatet som geopolitik

By on 2023/09/11 in Podcast with 0 Comments

Vi lever i en säkerhetspolitiskt mycket svårare tid än på länge. Även generellt spelar geopolitiken, alltså relationen mellan länder med utgångspunkt i geografi, en större roll på flera fronter – exempelvis utvecklingen av global handel och flöden på finansmarknaden. I det här avsnittet besöks vi av Henrik Carlsen vid SEI och Mistra Geopolitics för att lära oss mer om geopolitik och särskilt interaktionen med klimat- och miljöförändringar. Hur påverkar klimatförändringarna geopolitikens förutsättningar och tvärtom? Vad blir Sveriges roll i allt detta? Särskilt spännande blir det när Henrik beskriver sin syn på Rysslands strategiska mål med den fullskaliga invasionen av Ukraina.

Musik i avsnittet:
Björn Skifs – Ni som kan ro

157: Än högre ränta att vänta

By on 2023/08/28 in Podcast with 0 Comments

Har centralbankerna lyckats med sin kamp mot inflationen och kan vi därmed skönja en ljusning framöver, med lägre räntor och en kort och mild lågkonjunktur? Eller står vi inför en ytterligare omgång med stramare penningpolitik och tuffa tider för både hushåll och företag? Åter befinner vi oss vid oss alltså vid ett vägskäl.

Men hur mycket av den senaste tidens makroekonomiska utveckling är egentligen konjunktursvängningar och hur mycket är effekter av en strukturell förändring i ekonomin till följd av såväl pandemin som klimatpolitik? Hur påverkas egentligen räntorna av att centralbankerna skalar ner sina balansräkningar – en åtstramning som inte pratas lika mycket om som de stigande styrräntorna. Och är svenska kronan undervärderad? Allt detta och lite till pratar vi i om i detta avsnitt med Roger Josefsson, head of research på Nordkinn.

Musik i avsnittet:
Norah Jones – Sinkin’ Soon

156: Så korrupt är Sverige

By on 2023/06/13 in Podcast with 0 Comments

Enligt undersökningar är Sverige ett av de länder i världen med minst korruption. Men stämmer det verkligen? Den svenska självbilden kan behöva uppdateras, menar Louise Brown, director för Anti-Bribery and Corruption på FCG. Kan det vara så att korruptionen ser ut på ett annat sätt än tidigare? Louise ger sin bild av läget i olika delar av det svenska samhället – offentlig sektor, olika branscher och finanssektorn – och av vilka som skor sig på den korruption som faktiskt finns. Vilken bransch är egentligen mest drabbad? Vi diskuterar också hur korruptionen stoppas och förhindras – behövs det nya lagar eller är det annat som behöver göras och vems ansvar är det?

Musik i avsnittet:
Doris – Did you give the world some love today, baby

155: The devil is in the details

By on 2023/06/02 in Podcast with 0 Comments

Som vi tidigare har konstaterat innebär det nya, högre, ränteläget utmaningar för flera branscher. I USA har ett par banker redan fallerat efter akut likviditetskris. Byggkonjunkturen viker snabbt och kraftigt. Fastighetsägare får svårt med lönsamheten när räntetäckningsgraden pressas. Ett fastighetsbolag som har varit mycket i fokus under lång tid men nu med blixtfokus är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). I det här avsnittet reder vi ut vad som har hänt över tid och senaste veckan, samt vad det finns för scenarier framåt. Vi diskuterar bland annat obligationsdokumentation och kovenanter, ratinginstitutetens agerande och statens roll. När marknaden viker är det som alltid i detaljerna, exempelvis obligationsvillkoren, som mycket avgörs. En bild av vad som kan vara worst case scenario skissas också upp. Förutom Louis och Gabriel deltar här även Marcus Gustavsson, senior kreditanalytiker på Danske Bank.

Klipp i avsnittet:
Riksbankens pressträff om finansiell stabilitet 1 juni 2023

Musik i avsnittet:
Dieter Thomas Kuhn & Band – Sag mir quando, sag mir wann

Top