Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

161: Bara vanligt vatten

By on 2023/11/21 in Podcast with 0 Comments

Finns det någon infrastruktur som är viktigare än kreditmarknaden? Möjligen skulle det kunna vara det som är en förutsättning för livet självt – vatten. I det här avsnittet ger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, en överblick på svensk vatten- och avloppsinfrastruktur. Men vi djupdyker också i vattensektorns enorma investeringsbehov (560 miljarder kronor!) under kommande år, hur investeringarna kan finansieras och hur investeringstakten hittills har klarat av de stora behoven. För kommunsektorn är detta alltså en mycket stor del av det lånebehov som man står inför. Vi hinner också med några andra utmaningar inom vattensektorn som EU-lagstiftning och klimatförändringarnas effekter.

Musik i avsnittet:
Povel Ramel – Bara vanligt vatten
Elvis Presley – I Washed My Hands in Muddy Water

Bild från Svenskt Vatten

160: Vad kostar det att inte sabba naturen?

By on 2023/10/30 in Podcast with 0 Comments

På finansmarknaden ökas ambitionerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle och arbetet börjar breddas från klimatomställningen till andra aspekter av miljömässig hållbarhet. I det här avsnittet gästas vi av Mårten Karlsson, expert på biologisk mångfald, som förklarar vad just begreppet biologisk mångfald egentligen innebär. Mångfalden av arter och livsformer, som är själva grunden till ett fungerande system som vi människor också är beroende av på många sätt. Mårten berättar om hur biologisk mångfald säkras och hur det påverkar annat i naturen. Men klarar vi att ställa om till ett utsläppsfritt samhälle och samtidigt värna biologisk mångfald? Framför allt, vad är marknadens och finansbranschens roll i dessa omställningsprocesser? Kort sagt, i detta avsnitt blir det tipping points, TNFD, CSRD, miljöbalk, dasgupta review och både bin och humlor.

Musik i avsnittet:
M.A. Numminen – Att cykla är nödvändigt

159: Kris i välfärden?

By on 2023/10/16 in Podcast with 0 Comments

Det är mycket i nyhetsflödet om välfärdens kostnadsutmaningar. Det talas om skattehöjningar, underskott och nedskäringar. Men hur hänger det ihop med kommunsektorns finansiella ställning överlag? Är det så illa som det låter och vad ligger bakom de dramatiska rubrikerna? Vi får besök av Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, som berättar om vad som har hänt, hur kommuner och regioner försöker lösa situationen och vad regeringen gör åt saken. Vi har även en lite mer långsiktig diskussion om kommunernas ansvar för exempelvis den industriella omställningen i norr och vilka demografiska utmaningar kommuner och regioner står inför.

Klipp i avsnittet:
Ekonomiekot Extra – Pensionssmockan som slår mot din vård

Musik i avsnittet:
The Pointer Sisters – Yes we can can

Foto: SKR, pressfoto

158: Klimatet som geopolitik

By on 2023/09/11 in Podcast with 0 Comments

Vi lever i en säkerhetspolitiskt mycket svårare tid än på länge. Även generellt spelar geopolitiken, alltså relationen mellan länder med utgångspunkt i geografi, en större roll på flera fronter – exempelvis utvecklingen av global handel och flöden på finansmarknaden. I det här avsnittet besöks vi av Henrik Carlsen vid SEI och Mistra Geopolitics för att lära oss mer om geopolitik och särskilt interaktionen med klimat- och miljöförändringar. Hur påverkar klimatförändringarna geopolitikens förutsättningar och tvärtom? Vad blir Sveriges roll i allt detta? Särskilt spännande blir det när Henrik beskriver sin syn på Rysslands strategiska mål med den fullskaliga invasionen av Ukraina.

Musik i avsnittet:
Björn Skifs – Ni som kan ro

157: Än högre ränta att vänta

By on 2023/08/28 in Podcast with 0 Comments

Har centralbankerna lyckats med sin kamp mot inflationen och kan vi därmed skönja en ljusning framöver, med lägre räntor och en kort och mild lågkonjunktur? Eller står vi inför en ytterligare omgång med stramare penningpolitik och tuffa tider för både hushåll och företag? Åter befinner vi oss vid oss alltså vid ett vägskäl.

Men hur mycket av den senaste tidens makroekonomiska utveckling är egentligen konjunktursvängningar och hur mycket är effekter av en strukturell förändring i ekonomin till följd av såväl pandemin som klimatpolitik? Hur påverkas egentligen räntorna av att centralbankerna skalar ner sina balansräkningar – en åtstramning som inte pratas lika mycket om som de stigande styrräntorna. Och är svenska kronan undervärderad? Allt detta och lite till pratar vi i om i detta avsnitt med Roger Josefsson, head of research på Nordkinn.

Musik i avsnittet:
Norah Jones – Sinkin’ Soon

156: Så korrupt är Sverige

By on 2023/06/13 in Podcast with 0 Comments

Enligt undersökningar är Sverige ett av de länder i världen med minst korruption. Men stämmer det verkligen? Den svenska självbilden kan behöva uppdateras, menar Louise Brown, director för Anti-Bribery and Corruption på FCG. Kan det vara så att korruptionen ser ut på ett annat sätt än tidigare? Louise ger sin bild av läget i olika delar av det svenska samhället – offentlig sektor, olika branscher och finanssektorn – och av vilka som skor sig på den korruption som faktiskt finns. Vilken bransch är egentligen mest drabbad? Vi diskuterar också hur korruptionen stoppas och förhindras – behövs det nya lagar eller är det annat som behöver göras och vems ansvar är det?

Musik i avsnittet:
Doris – Did you give the world some love today, baby

155: The devil is in the details

By on 2023/06/02 in Podcast with 0 Comments

Som vi tidigare har konstaterat innebär det nya, högre, ränteläget utmaningar för flera branscher. I USA har ett par banker redan fallerat efter akut likviditetskris. Byggkonjunkturen viker snabbt och kraftigt. Fastighetsägare får svårt med lönsamheten när räntetäckningsgraden pressas. Ett fastighetsbolag som har varit mycket i fokus under lång tid men nu med blixtfokus är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). I det här avsnittet reder vi ut vad som har hänt över tid och senaste veckan, samt vad det finns för scenarier framåt. Vi diskuterar bland annat obligationsdokumentation och kovenanter, ratinginstitutetens agerande och statens roll. När marknaden viker är det som alltid i detaljerna, exempelvis obligationsvillkoren, som mycket avgörs. En bild av vad som kan vara worst case scenario skissas också upp. Förutom Louis och Gabriel deltar här även Marcus Gustavsson, senior kreditanalytiker på Danske Bank.

Klipp i avsnittet:
Riksbankens pressträff om finansiell stabilitet 1 juni 2023

Musik i avsnittet:
Dieter Thomas Kuhn & Band – Sag mir quando, sag mir wann

154: Kollaps för bostadsbyggandet

By on 2023/05/11 in Podcast with 1 Comment

För ett år sedan satt Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, i vår studio och varnade för att byggandet skulle tvärbromsa. Då spådde han en paus i bostadsbyggandet på ett till två år. Nu tror han på sju svåra år för svenska bostadsutvecklingsbranschen. Hur kommer detta sig? Hur ser det ut för hyresrätter respektive bostadsrätter? Vad kan ändra på den här dystra prognosen och vad kan och bör politiken göra för att stoppa krisen? Allt detta i ett späckat avsnitt.

Musik i avsnittet:
R.L. Burnside – Everything is broken
Orup, M.A. Numminen – Det gör ont

Bild från Veidekke.

153: Den viktigaste transformationen

By on 2023/04/12 in Podcast with 1 Comment

Anpassningen av samhället för att stoppa klimatförändringarna kräver stora förändringar av såväl elnät och energiproduktion som avfallshantering och materialval vid varutillverkning. Enligt Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska Verken, är den viktigaste transformationen inte den vi kanske spontant tänker på. I detta avsnitt diskuteras allt från förutsättningarna för snabb utbyggnad av förnybar elproduktion till incitamenten för hanteringen av plastavfall.

Musik i avsnittet:
Carl Gustaf Lindstedt, Gösta Bernhard, Gunnar Knas Lindkvist, Gösta Krantz – Tagelskjortan på

Bild från Tekniska Verken

152: Är bankkrisen över nu?

By on 2023/03/31 in Podcast with 0 Comments

Vilken typ av kris har vi sett de senaste veckorna när banker har fallit de senaste veckorna? Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm och Anders Kvist, senior rådgivare Finansinspektionen, gästar podden för att ge sin syn på amerikanska och schweiziska myndigheters krishantering de senaste veckorna. De båda beskriver också vilka trender och obalanser som orsakat bankoron och konstaterar likt förra året att en så snabb omställning av penningpolitiken innebär oanade konsekvenser. Framför allt pressas de också på svar om hur det ser på svenska marknaden och om någon svensk bank står inför samma öde som i USA eller Schweiz.

Musik i avsnittet:
Keb’ Mo’ – The Worst Is Yet To Come

Top