Din podcast om företagsobligationer

61: Kina

By on 2017/02/28 in Podcast with 0 Comments

Shanghai Photo: Peter MorganKina är en gåta för många av oss, trots att det är världens folkrikaste land med allt större inflytande på inte bara världspolitiken utan också finansiella marknader. Kinaanalytiker Kristina Sandklef, med mångårig erfarenhet av arbete i och med Kina, hjälper oss lyfta lite lätt på skynket. Vi tar avstamp i hur snabbt utvecklingen nu går i detta land av femårsplaner och hinner prata om den utbredda korruptionen och förhållandet mellan lokal och nationell nivå. Vi brottas med omställningen från exportberoende produktionsekonomi till inhemskt orienterad konsumtionsekonomi och skrapar på ytan av finansiella risker och skuggbanksektorn. Såklart hinner vi komma in på spökstäderna också. Många myter om denna urgamla civilisation slår Kristina hål på i ett extraordinärt späckat avsnitt.

60: En stad i Sverige ska flytta

By on 2017/01/31 in Podcast with 0 Comments

800px-Kirunas_stadshusKreditvärden har som ambition att, åtminstone i egenskap de ämnen vi tar upp, ta oss ut i Sverige. Första anhalt är Kiruna, som genomgår en oöverträffad omvandling. Hela stadskärnan ska flyttas tre kilometer för att inte rasa samman när LKAB gräver järnmalm en kilometer under staden. Hur går en sån stadsflytt till och vilka hinder har man hittills stött på? Hur får man byggbolag att vilja investera i “nya Kiruna”? Det finns ingen som kan svara på våra frågor bättre än Göran Cars, professor i stadsbyggnad på KTH och ansvarig stadsplanerare vid Kiruna kommun.

Vi vill också passa på att be om önskemål på ämnen och platser runt om i landet som är obelysta eller spännande, som vi borde ta upp i Kreditvärden. Maila oss på brev@kreditvarden.se eller skriv till oss på Twitter!

Klipp i avsnittet:
SVT Edit – Vem bryr sig om flytten i Kiruna när en rondell i Stockholm ska byggas om?

59: Informationskriget är här

By on 2017/01/13 in Podcast with 0 Comments

EM_National+Guard+command+centerVi inleder 2017 med att prata om det som nyligen seglat upp som ett hot mot stabiliteten för vår politiska och diplomatiska stabilitet i världen. Den som i början av förra året pekade ut cyberkrigföring som en av de stora riskerna på kort sikt får nu komma och prata bland annat om just det. Tomas Ries – framtidsspanare och lektor vid Försvarshögskolan – kommer tillbaks till Kreditvärden ett år senare och diskuterar informationskrig, geopolitiska intressesfärer, Trump och andra risker med oss i detta så spännande avsnitt.

Klipps i avsnittet:
Saturday Night Live – Donald Trump Prepares Cold Open
Sky News – Theresa May on Sophy Ridge on Sunday
CNN – third presidential debate . “Putin wants puppet Trump as president”

58: Ett ding ding år

By on 2016/12/22 in Podcast with 0 Comments

5440392565_4634fb9d24_zKreditåret 2016 går mot sitt slut och vi gör vårt försök att gnugga spåkulan inför 2017. Till vår hjälp har vi en obotlig pessimist (chefekonom Roger Josefsson) och en våghalsig optimist (aktiestrateg Mattias Sundling). Hur långvarig blir effekten av Trumps stimulanser, var landar egentlingen långa räntor om ett år och vilket land ger anledning till störst oro? Alla dessa frågor och mycket mer får vi (olika) svar på i årets sista avsnitt av Kreditvärden!

Gott nytt år önskar vi och ser fram emot att få fortsätta vår marknadsresa tillsammans med alla er lyssnare under 2017!

Mojnande medvind för svenska fastighetsbolag

By on 2016/12/14 in Blogg with 0 Comments

Under 2016 har den svenska fastighetsbranschen åtnjutit kraftig medvind i form av fortsatt fallande räntor och en stark konjunktur som resulterat i fallande vakanser och stigande hyror. Detta har lett till hög aktivitet på transaktionsmarknaden och kraftigt stigande fastighetsvärderingar. Även om medvinden troligen kommer att hålla i sig under kommande år finns det flera skäl att tro att den kan komma att mojna något.

Med en trög internationell konjunkturåterhämtning och dämpad investeringstillväxt kommer tillväxten i Sverige förmodligen att mattas av något under 2017, även om den svaga svenska kronan kortfristigt kan hjälpa exportbolagen. Vad gäller räntorna är det svårt att se att de skulle kunna falla ytterligare från nuvarande, fortfarande låga, nivåer. Om något förefaller gradvis stigande marknadsräntor vara ett mer sannolikt scenario, även om det troligen endast kommer att ske i en långsam takt då löneökningar och inflation fortfarande befinner sig på låga nivåer.

Ytterligare ett orosmoln på himlen för de snabbseglande fastighetsbolagen är höjda skatter. Flera tecken tyder på att förslag på förändrade beskattningsregler kan vara på gång som kan komma att påverka fastighetsbranschen negativt.

För närvarande har svenska fastighetsföretag stora möjligheter till uppskjuten beskattning vid försäljning av fastigheter genom så kallad paketering av fastigheterna i bolagsform. En pågående utredning som ska vara klar senast i mars 2017 ser nu över detta regelverk och kan komma att föreslå författningsändringar för att begränsa möjligheten till sådan paketering, vilket skulle kunna leda till höjda skatter för vissa bolag.

Om högre skatter i samband med försäljning av fastigheter skulle införas borde fastighetsvärden komma att påverkas negativt, särskilt för de fastigheter där det är en stor skillnad mellan marknadsvärdet och det skattemässiga restvärdet. De enskilda fastighetsbolag som mest borde beröras av skatteändringar på detta område är de som är transaktionsintensiva till sin natur, medan företag som främst fokuserar på förvaltning av sina befintliga bestånd borde klara sig bättre, även om de också i viss mån borde påverkas av fallande fastighetsvärden.

Ett annat område där skatteförändringar kan komma att påverka fastighetsbranschen negativt gäller begränsningar i möjligheterna att göra ränteavdrag. Förslag till begränsning av ränteavdrag presenterades för ett par år sedan av den så kallade Företagsskattekommittén men någon förändring av skattereglerna skedde då aldrig. Nu tycks ett nytt förslag vara i antågande; denna gång som en del av ett större OECD-projekt på området. OECD:s rekommendation i denna fråga är att ett bolags avdrag för nettoräntekostnaden ska medges upp till en viss procent av dess EBITDA (10-30 procent). Om ett sådant förslag skulle sjösättas skulle det främst drabba högt belånade bolag som investerar i lågavkastande fastigheter.

Då ingen av de pågående utredningarna ännu är klar återstår det att se vilka förslag som slutligen presenteras innan det går att göra en mer precis bedömning av hur hårt enskilda bolag kan komma att drabbas.

Rent generellt borde dock transaktionsintensiva bolag med hög belåning ligga sämst till.

Några av de svenska fastighetsbolagen som Akelius Residential, Castellum, FastPartner, Kungsleden och Sagax har den sista tiden genomfört fastighetsförsäljningar och emissioner av aktiekapital för finansiera förvärv och investeringar, men även för att minska skuldsättningen. Kanske borde fler bolagsledningar i fastighetssektorn överväga att anamma denna trend. Vem vet hur länge medvinden varar?

Detta inlägg publicerades först på Fastighetsnytts börsblogg.

57: En resa till Club Med

By on 2016/11/25 in Podcast with 0 Comments

6188223020_8f767c6ecb_bPopulismen sveper som en våg över (väst)världen, men inte ser det precis likadant ut överallt? Vi tar med oss chefekonom Roger Josefsson på en resa till Medelhavsländerna för att ta pulsen på politiken och de ekonomiska utsikterna i bland annat Italien, som står inför en spännande folkomröstning om bara en vecka. Vi avslutar med att ta atlantångaren för att höra vad Roger tror och tycker om USA med Trump vid rodret – är ränteuppgången berättigad?

Klipp i avsnittet:
BBC / Zero Hedge – Grillo: Italy at war with ECB

Musik i avsnittet:
Giuseppe Verdi – La Donna è Mobile (Rigoletto, act 3) / Luciano Pavarotti
Mikis Theodorakis – Zorba’s Dance
Los del Rio – Macarena
Django Reinhart – Echoes of France – La Marsellaise

56: De gamla och unga sätter press

By on 2016/11/14 in Podcast with 0 Comments

skarmklipp-2016-11-13-21-23-27Ett av våra favoritämnen i vår podcast är förutsättningarna på Sveriges kommuner och landsting och i detta avsnitt får vi besök av ingen mindre än Annika Wallenskog, chefsekonom på just Sveriges Kommuner och Landsting. Vi diskuterar kommande demografiska utmaningar och vad de innebär för kommunernas ekonomi, utjämningssystemet och behovet av en ny kommunreform. Såklart får Annika också kommentera Trumps historiska seger i amerikanska presidentvalet – ur ett svenskt kommunperspektiv – endast i Kreditvärden!

Tidigare kommunrelaterade avsnitt:
25: Från Örebro till Tokyo
26: 290 olika utmaningar
39: Skuldchocken

55: I huvudet på den svenska väljaren

By on 2016/10/25 in Podcast with 0 Comments

Vi fortsätter prata med professor Sören Holmberg om val och demokrati, men i detta avsnitt tar vi en djupdykning i svensk opinion. Var går traditionellt skiljelinjerna mellan svenska väljare? Bryr sig någon egentligen om regeringsfrågan? Holmberg förklarar Sverigedemokraternas framgång och svarar på frågan om de har peakat. Dessutom: tävling för alla lyssnare!

Klipp i avsnittet:
SVT Forum – Ebba Busch Thor om Decemberöverenskommelsen

54: Tilliten sparar oss enorma summor

By on 2016/10/10 in Podcast with 0 Comments

Trump eller Clinton? Alliansen eller de rödgröna eller något annat? Vi är många som följer opinionsundersökningar och följer politiken i Sverige och i vår omvärld. Det stundar dessutom ett antal val och folkomröstningar i Europa som troligtvis får stora konsekvenser för finansiella marknader. Därför har Kreditvärden bjudit in Sveriges valforskningsnestor – Sören Holmberg, professor vid Göteborgs Universitet och SOM-institutet – för att lära oss om den representativa demokratins historia och diskutera dess status idag. Är demokratin hotad och vad är fördelarna med ett väl fungerande, demokratiskt samhälle? Dessutom hinner vi, ett par dagar innan Sören åker till USA för att bevaka valet mellan Hillary och Donald, diskutera amerikanska val och det stundande i synnerhet.

Klipp i avsnittet:
Donald Trump Holds News Conference in Washington March 21, 2016

53: Med investment-grade i sikte

By on 2016/09/20 in Podcast with 0 Comments

q22016_sigurd7På en konferens för svenska fastighetsbolag för ett par veckor sedan kunggjordes fortsatt förväntan om värdeökningar och rekordlåg finansieringskostnad. Fastighetsbolagen utgör en stor del av företagsobligationsmarknaden, så av detta skäl och med anledning av den för närvarande heta fastighetsmarknaden passar vi på att prata lite kapitalstruktur (åh, vad ni lyssnare har längtat!) med fokus på fastighetssektorn. Sagax har annonserat ett nytt aktieslag som ska ersätta bolagets preferensaktier. Varför gör man såhär? Och hur ser det ut med alla andra preffar? Dessutom en summering av Q2-rapporterna i sektorn och en översikt av hur kapitalstrukturen ser ut i olika typer av fastighetsbolagen – det är inte som man tror!

Foto: Klövern

Top