Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

170: Ständigt dessa kriser

By on 2024/07/17 in Podcast with 0 Comments

Årets sommarlyssning med Kreditvärden är ett dubbelavsnitt med ingen mindre än Stefan Ingves. Ett långt och mycket intressant samtal som spände över kriser både förr och nu med kanske den svensk som varit med och hanterat fler på nära håll än någon annan. I denna första del går vi från 90-talskrisen då Ingves var i centrum men bakom kulisserna, via kriserna i Latinamerika och 90-talskrisen till pandemin då han höll i rodret inte bara i Sverige utan i högsta grad internationellt. Ingves berättar om hur kriser vi har gått igenom har påverkat senare politik och krishantering.

Med jobbet som riksbankschef i backspegeln berättar Stefan Ingves även frispråkigt om tiden som kapten för penningpolitiken och om penningpolitikens roll. Ännu mer om det, samt andra aktuella frågor som euron, kriget i Ukraina, med mera, återfinns i nästa avsnitt, som publiceras nästa vecka.

Musik i avsnittet:
Herb Alpert – Work Song

Bildrättigheter: IMF Photo/Cory Hancock, 19 April 2022, CC BY-NC-ND 2.0

169: Värna det tredje rummet

By on 2024/06/19 in Podcast with 0 Comments

Under pandemin kom våra arbetsplatser i fokus, med ökat hemarbete och kontor som stod gapande tomma. Trots att pandemin nu är över sedan länge verkar de nya vanorna hålla i sig. I USA har vakansgraden för kontor stigit kraftigt och är nu uppe på närmare 20% – en skrämmande hög siffra. Kan detsamma hända i Sverige? Som gäst i det här avsnittet har vi Christina Bodin Danielsson, arkitekt och docent i arkitektur på KTH och Chalmers. På uppdrag av fastighetsbolaget Areim har Christina ansvarat för en omfattande undersökning av kontorsarbetet i svenska storföretag efter pandemin. Resultatet visar att hälften av företagen inte når upp till sina egna interna riktlinjer om 40 procents närvaro. Vad ska vi egentligen med kontoret till och riskerar vi att tappa i produktivitet och kreativitet med den låga närvaron? Vad är framgångsknepet för de företag som lyckas att få sina medarbetare att komma in till jobbet? Och vad är egentligen kontorets roll i den framtida stadsplaneringen?

Musik i avsnittet:
Lena Maria – 9 till 5

Länk till hela Christinas rapport

168: Peak spänning?

By on 2024/05/29 in Podcast with 0 Comments

Fed avvaktar, ECB kramar hanen och Riksbanken har redan påbörjat färden neråt. Men trots fortsatt stor osäkerhet geopolitisk osäkerhet, en segdragen inflationsutveckling i USA och finanspolitiska utmaningar når risksentimentet nya toppnivåer. För några månader sedan spådde Roger Josefsson, head of research på Nordkinn, att 2024 skulle bli ett “sinnessjukt spännande år”. Nu tar vi en halvårsincheckning och konstaterar att det är spännande nog, men frågan är vad vi har att vänta framöver. Roger beskriver marknads- och makroutvecklingen på sistone och vi resonerar om vart USA:s inflation kan tänkas röra sig framöver, hur expansiv finanspolitiken kan bli och spaningar i övrigt inför det kommande andra halvåret av detta sinnessjukt spännande år.

Musik i avsnittet
Lulu – Feelin’ Alright

Tidigare avsnitt:
#162: Ett sinnessjukt spännande år

167: Government cheese

By on 2024/04/17 in Podcast with 0 Comments

Hur används skattepengarna i Sverige och var kommer de från egentligen? I det här avsnittet pratar vi om detta med Johanna Jeansson, kanslichef och grundare av Kunskapsverket. I två nyligen publicerade rapporter går Kunskapsverket igenom det offentliga Sveriges intäkter och utgifter. Grundligt, men överskådligt och pedagogiskt, har de sammanställt alla skattepengar som kommer in till kommuner, regioner och staten. Sedan har de också kartlagt och kategoriserat vilka offentliga verksamheter som kostar mest och hur detta har förändrats över tid. Många spännande insikter finns såväl i rapporterna som i denna diskussion med Johanna där vi går igenom de gemensamma resurser som kommer från oss alla.

Musik i avsnittet:
Keb Mo’ – Government cheese

166: Gratislunch eller springnota?

By on 2024/04/03 in Podcast with 0 Comments

Debatten går varm om den svenska skulden och om det är dags för svenska staten att låna till vissa utgifter. Detta avsnitt av gästas av en av Sveriges mest namnkunniga nationalekonomer, Lars Calmfors, professor emeritus vid IIES och forskare vid IFN. Vi får en ordentlig genomgång av svenska statsskuldens utveckling sedan 90-talet och hur vi gick från ett av västvärldens mest skuldsatta länder till ett av de med absolut starkast offentliga finanser. Lars, som är ständigt aktiv i debatten, ger sin syn på vilka alternativ Sverige nu står inför. Finns det en investeringsskuld och hur mycket har vi råd att öka den offentliga skuldsättningen för att göra något åt den och hur borde i så fall politiken begränsas för att inte åter hamna i situationen på 90-talet? Finns det till och med en gratislunch på bordet?

Musik i avsnittet:
Motormännen – Dagslåneräntan

165: Paradigmskiftet

By on 2024/03/19 in Podcast with 0 Comments

Som vana lyssnare av Kreditvärden nog redan vet kommer snart ännu mer välfärd behöva produceras med mindre resurser. Kanske behövs ett paradigmskifte i finansieringen av delar av det offentliga åtagandet, utöver produktivitetsökningar och effektivisering, för att klara detta. I det här avsnittet möter vi Jenny Carenco, partner på Utfallsfonden, och Karolina Skog, finansieringsstrateg vid Sveriges Stadsmissioner, och diskuterar så kallad utfallslänkad finansiering. Tänk om resurstilldelningen fokuserade på att lösa ett specifikt mål, till exempel minskad hemlöshet, istället för att fokusera på aktiviteter som ska genomföras. Utfallsfonden är pionjärer för detta i Sverige och samarbetar bland annat med stadsmissionerna. Vi går in på hur detta kan funka i praktiken, varför det inte sjösatts tidigare och på en del andra strukturella utmaningar i svensk offentlig verksamhet samt bostadsmarknaden.

Musik i avsnittet:
Herb Alpert – So what’s new
José James – Lean on me

164: Sju svåra år?

By on 2024/02/12 in Podcast with 0 Comments

I år spår Boverket att 17 500 nya bostäder påbörjas, att jämföra med 56 700 under 2022 och det bedömda årliga behovet om 67 000 nya bostäder fram till 2030. Det är alltså en kris i bostadsbyggandet och det syns också på konjunkturstatistiken där byggsektorn är en av de främsta bidragen till den negativa tillväxten. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, ger sin syn på hur utdragen byggdippen blir. Lennart pratar om sju svåra år, men vad skulle krävas för att det ska vända snabbare? Det efterfrågas politiska lösningar, men varför ska just byggsektorn få särskilt stöd? Dessutom avhandlas ett helt gäng relaterade frågor – konsekvenserna av nyindustrialiseringen i norra Sverige, kriminaliteten i byggsektorn, med mera.

Musik i avsnittet:
Eilert Pilarm – It’s now or never

Tidigare avsnitt med Weiss:
154: Kollaps för bostadsbyggandet
139: Två svåra år
134: Alla fuskar
84: Bostadspolitik 2.0
83: Sämst i klassen?

163: En riskfylld tid

By on 2024/01/23 in Podcast with 0 Comments

I förra avsnittet konstaterade vi 2024 kan bli ett sinnessjukt spännande år. Året har på hemmaplan börjat med en omfattande diskussion om beredskap och risken för krig. Är det något som verkligen ligger i farans riktning och vad innebär det för oss i Sverige? Det finns också många andra icke-finansiella risker som finns mer eller mindre långt bort, men vilka är de och vilka är det viktigast att hålla koll på? I detta avsnitt gästas vi av Tomas Ries, docent vid Försvarshögskolan, som konstaterar att det finns många trender i världen som pekar på en mer turbulent och svår framtid. Vi benar ut dem med hjälp av Tomas och delvis även med utgångspunkt i World Economic Forums senaste Global Risks Report.

Musik i avsnittet:
Soggy Bottom Boys – I am a Man of Constant Sorrows

Tyvärr är det lite brusigt ljud i några sekunder cirka sex minuter in i avsnittet, men det går över efter en kort stund, vi lovar!

162: Ett sinnessjukt spännande år

By on 2023/12/21 in Podcast with 0 Comments

Med 2023 snart i backspegeln kan vi konstatera att det sannerligen var inflationsbekämpningens år. Centralbanker har i tandem höjt styrräntor och rullat tillbaka tidigare okonventionella åtgärder för att stoppa bredare prisökningar. Den stora frågan har varit om de kommer lyckas utan att slunga världens ekonomier in i alltför djup lågkonjunktur. Här på slutet verkar dock marknaderna mycket tydligt bestämt sig för att mjuklandningen är här och att 2024 blir ett år med fallande räntor.

Med oss i detta avsnitt har vi Roger Josefsson, head of research på Nordkinn Asset Management, som hjälper oss att analysera året som varit och blicka in i nästa. Är inflationen verkligen över? Vad händer med finanspolitiken efter valet i USA och när inflationsspöket dragit sig tillbaka? Har COP28 pekat ut riktningen för klimatarbetet eller istället skapat osäkerhet om vägen framåt? Frågorna är många och svaren desto fler i årets sista poddavsnitt!

Musik i avsnittet:
Keb’ Mo’ – More for your money

161: Bara vanligt vatten

By on 2023/11/21 in Podcast with 0 Comments

Finns det någon infrastruktur som är viktigare än kreditmarknaden? Möjligen skulle det kunna vara det som är en förutsättning för livet självt – vatten. I det här avsnittet ger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, en överblick på svensk vatten- och avloppsinfrastruktur. Men vi djupdyker också i vattensektorns enorma investeringsbehov (560 miljarder kronor!) under kommande år, hur investeringarna kan finansieras och hur investeringstakten hittills har klarat av de stora behoven. För kommunsektorn är detta alltså en mycket stor del av det lånebehov som man står inför. Vi hinner också med några andra utmaningar inom vattensektorn som EU-lagstiftning och klimatförändringarnas effekter.

Musik i avsnittet:
Povel Ramel – Bara vanligt vatten
Elvis Presley – I Washed My Hands in Muddy Water

Bild från Svenskt Vatten

Top